GÓI CƠ BẢN

Gói M1

SỐ USER: 20 user

THỜI GIAN: 06 tháng

9.600.000 VNĐ

Gói M2

SỐ USER: 20 user

THỜI GIAN: 12 tháng

19.200.000 VNĐ

Tặng 1 tháng sử dụng

Gói M3

SỐ USER: 20 user

THỜI GIAN: 24 tháng

38.400.000 VNĐ

Tặng 3 tháng sử dụng

Gói M4

SỐ USER: 20 user

THỜI GIAN: 36 tháng

57.600.000 VNĐ

Tặng 6 tháng sử dụng

GÓI MUA THÊM

Gói P1

SỐ USER: 1 user

THỜI GIAN: 06 tháng

480.000 VNĐ

Gói P2

SỐ USER: 1 user

THỜI GIAN: 12 tháng

960.000 VNĐ

Tặng 1 tháng sử dụng

Gói P3

SỐ USER: 1 user

THỜI GIAN: 24 tháng

1.920.000 VNĐ

Tặng 3 tháng sử dụng

Gói P4

SỐ USER: 1 user

THỜI GIAN: 36 tháng

2.880.000 VNĐ

Tặng 6 tháng sử dụng

KHUYẾN MÃI

Tặng 30 tin nhắn Brandname/user/tháng

Miễn phí data 4G tốc độ cao truy cập hệ thống Moffice 2.0 khi sử dụng dịch vụ