Thư viện tài liệu

• Quản lý tài liệu theo thưc mục do doanh nghiệp tự tổ chức một cách linh động.
• Hỗ trợ tra cứu tìm kiếm tài liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau
• Lưu trữ số lượng lớn tài liệu
• Đảm bảo bảo mật và an toàn thông tin dữ liệu

img

Ưu điểm

    • Dễ dàng tổ chức thư mục khoa học tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.

    • Dễ dàng tìm kiếm theo nhiều tiêu chí khác nhau.

    • Lưu trữ trực tuyến, truy cập, tải về mọi lúc mọi nơi.