Truyền thông nội bộ

Doanh nghiệp tự tổ chức chương trình gửi tin nhắn truyền thông nội bộ:
• Chọn danh sách để truyền thông một cách linh hoạt (từ danh sách có sẵn hoặc file exel)
• Hẹn giờ gửi tin nhắn.
• Thống kê, báo cáo kết quả gửi tin nhắn.

img

Ưu điểm

    • Nhanh chóng, chính xác.

    • Dễ dàng thao tác, thuận tiện truyền thông với phương thức truyền thông theo nhóm hoặc cá nhân.

    • Đảm bảo kiểm soát thông tin, dễ dàng tra cứu đánh giá kết quả truyền thông.