Quản lý văn bản

• Quản lý văn bản đến, đi, tiếp nhận và vào sổ văn bản
• Các văn bản cần xử lỷ tự động hiển thị trên bàn làm việc ngay sau khi đăng nhập
• Cho phép trình xin ý kiến chỉ đạo về nội dung văn bản lên cấp trên
• Cán bộ có thể bút phê, chỉ đạo xử lý trực tiếp trên hệ thống
• Cho phép luân chuyển văn bản giữa các bộ phận với nhau thuận tiện, dễ

img

Ưu điểm

    • Là công cụ giúp cán bộ, nhân viên nhanh chóng tiếp nhận và xử lý văn bản chỉ đạo từ ban lãnh đạo.

    • Hiệu quả quản lý được nâng cao với khả năng hỗ trợ xử lý thông suốt từ trên xuống.

    • Giúp dễ dàng tìm kiếm, tra cứu văn bản cần thiết, tiết kiệm thời gian đồng thời giảm chi phí cho in ấn, lưu trữ