Văn bản trình ký

• Tự định nghĩa luồng trình ký.

• Quản lý văn bản trình ký.

• Hiển thị văn bản đang trình ký ngay trên trang chủ.

• Tích hợp chữ ký số CA.

• SMS thông báo.

img

Ưu điểm

    • Giúp Doanh nghiệp tăng hiệu quả công tác hành chính văn thư, xây dựng văn phòng không giấy tờ từ đó giảm chi phí, tiết  kiệm thời gian.

    • Hỗ trợ tăng cường quản trị, cải thiện chất lượng công việc.

    • Giúp giúp lãnh đạo xử lý, ký duyệt văn bản ngay khi không ngồi tại bàn làm việc từ đó nâng cao hiệu quả quản lý đơn vị.

    • Giúp cán bộ, nhân viên giảm lưu trữ giấy tờ, văn bản, theo dõi, tìm kiếm, trình ký, xử lý văn bản, cập nhật thông tin kịp thời chính xác.